Feste’n soci/a

Preus anuals
Adults: 20€
Infantil: 5€
Jubilats: gratuït (Sols residents al Camp de Tarragona) si els socis jubilats volen que gestionen la targeta federativa es cobraran 10€ per la gestió.

Dades

 • Quota gratuïta (Sols residents al Camp de Tarragona) si els socis jubilats volen que gestionen la targeta federativa es cobraran 10€ per la gestió.
 • Dades Bancaries

 • Avís

 • * l'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades es reserva el dret d'admissió de socis/as.
 • Política de Privacitat de les dades
  CODI DE FUNCIONAMENT
  Tractament
  L'usuari de la pàgina de Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades en emplenar el formulari amb les seves dades personals que es sol·liciten i en clicar acceptar, AUTORITZA EXPRESSAMENT a Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades (AAMP) amb NIF G-43525286 que tracti i incorpori al fitxer automatitzat de la seva propietat aquelles dades personals facilitades al formulari esmentat, així com totes les dades que es generin en relació amb la seva participació i/o ús dels diferents serveis, projectes, objectius... que s'endeguin. En aquest sentit, queda informat del tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les seves dades a les que s’accedeixi com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o adhesió a qualsevulla de les activitats socials.
  Llevat de quan s'indiqui el contrari, el lliurament d'informació sobre Dades Personals tindrà el caràcter de voluntari,
  Finalitat
  La recollida i tractament automatitzat de les dades personals de l'usuari té com a finalitat facilitar la millora, ampliació, gestió i prestació dels projectes que ofereix Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades.
  Seguretat
  Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades, ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades personals que l'usuari ha facilitat, tenint en compte les limitacions que presenta Internet. En aquest sentit, l'usuari accepta i reconeix les limitacions del mitjà, pel qual Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades no serà responsable de qualsevol pèrdua, esgarriament o manipulació de dades no autoritzada i aliena a la voluntat de la mateixa.
  Propietat Intel·lectual
  Tots els documents que estan recollits en la base de dades documental a disposició dels socis i simpatitzants estan subjectes a la propietat intel·lectual de cadascun dels autors que apareixen a cada document. Si en algun document no apareix l’autor, aquest és Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades. Aquesta recopilació documental està pensada per a un ús no lucratiu, cultural, lúdica, esportiva, científica i d'investigació, per la qual cosa qualsevol altra disponibilitat fora de la personal haurà de ser consultada expressament.
  Dret d'accés
  L'usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada al fitxer de Socis i Simpatitzants, rectificar-la en cas de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic aamp@aamp.cat (enviar-la des del mateix correu del registre de l'usuari/a) WEB www.aamp.cat o de comunicació escrita i firmada (adjuntant còpia del DNI) dirigida al responsable del fitxer, això és, a Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades amb domicili al carrer Ample, 6 de Mont-ral (43364).
  Galetes (Cookies)
  A fi de controlar la sessió de l'usuari, s’utilitzen galetes quan aquest navega per la pàgina web. Mitjançant les esmentades galetes el sistema identifica l'usuari, evitant així que aquest hagi de tornar a introduir la seva Identificació i Contrasenya, al mateix temps que permet mantenir les seves personalitzacions. No obstant, si l'usuari ho desitja, pot denegar l'accés de tot tipus de galetes des de l'opció de menú corresponent al seu propi navegador. Les galetes utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. Les galetes utilitzades no són nocives i només s’utilitzen durant la sessió de l'usuari.
  Cessió
  L'usuari accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a les finalitats a les que es refereixen els paràgrafs anteriors, a altres entitats vinculades amb Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades. Així mateix, l'usuari accepta que les esmentades entitats li remetin informació sobre els projectes propis i delegats en què participi Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades. L’acceptació de l'usuari que puguin ser tractades o ser cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.
  Modificació de la present Política de Privacitat
  Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella es produeixin.
 • Comentari/Observacions

 

Verificació anti-spam