ORGANITZACIÓ:
La finalitat és realitzar un concurs fotogràfic online entre els aficionats a la fotografia a través de la xarxa social mòbil Instagram, sense valor contractual, en la qual podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.

BASES DEL CONCURS:
1. En el concurs poden participar tots aquells usuaris de l’aplicació mòbil Instagram que participin d’alguna manera a la prova V Almogàver Muntanyes de Prades, sigui caminant o seguin als participants, col•laboradors, socis o simpatitzants de l’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades (AAMP), que realitzin fotografies relacionades directament amb la Caminada i en el mateix dia de la caminada. Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs podran ser seleccionades.
2. Pot participar-hi qualsevol persona, major de 13 anys,
3. La participació en el concurs, implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecta les condicions d’aquesta xarxa que podeu consultar a http://instagram.com/legal/terms/).
4. Les fotos han de ser etiquetades sota l’etiqueta #valmogaveraampcat i compartir a Instagram.
5. Les fotografies han de ser originals i fetes amb un dispositiu mòbil.
6. Cal posar títol a la fotografia.
7. Preferiblement s’haurà d’ubicar geogràficament la fotografia, tot i que no complir aquest requisit no suposarà l’exclusió del concurs
8. El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta #valmogaveraampcat implica el reconeixement, per part de l’autor/a, que la foto etiquetada està feta a les Muntanyes de Prades o a l’entorn del recorregut de la caminada.
9. L’organització es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia, si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
10. El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades i pujades entre el 28 de febrer i 1 de març de 2015 (ambdós inclosos)
11. No s’acceptaran fotografies realitzades fora d’aquestes dates.
12. Cada participant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins de les dates del concurs i sempre d’acord amb la temàtica del mateix. El fet que la foto tingui molts “M’agrada” o comentaris no implicarà més possibilitats de guanyar.
13. Els concursants cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies per que l’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades puguin fer servir per exposar i promocionar en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari.
14. L’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades formarà un jurat, el qual seleccionarà i decidirà pel seu valor estètic i gràfic, aquelles fotografies que hagin representat millor el lema del concurs i per tant passaran a la selecció final, per decidir les fotografies premiades sempre segons el criteri del jurat.
15. Premis:
Els premis consistiran amb material esportiu relacionat amb la muntanya.
El premi no podrà ser bescanviat pel seu valor en metàl•lic.
Els costos d’enviament del premi aniran a càrrec de l’organització.
L’Organització es posarà en contacte amb els guanyadors a través d’Instagram, deixant un comentari a les fotos guanyadores, i / o per les vies al seu abast que consideri oportunes, per informar els guanyadors.
16. AAMP donarà a conèixer els guanyadors el 28 de març de 2015 a la web www.aamp.cat. En cas d’impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors en el termini de 7 dies, l’organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat i podrà elegir un altre guanyador.
17. L’acceptació del premi pels guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya.
18 La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #valmogaveraampcat significa l’acceptació d’aquestes bases.
19.. El fet que una fotografia sigui utilitzada al web www.aamp.cat no indica que aquest sigui la guanyadora.
20. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.
21. Qualsevol qüestió que sorgeixi, no prevista en aquestes bases, serà resolta per l’organització i obligadament acceptada per les persones que hi participin.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que hagin de ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d’usuaris d’Instagram i altres xarxes socials.
La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes d’Instagram.
No és necessari el registre previ per participar a cap aplicació, ni l’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades recollirà cap dada d’inscripció, ja que la participació és pública. Això sí, per a l’operativa del lliurament dels premis és necessària la recollida de dades personals del guanyador.
RESPONSABILITATS
L’organització es reserva el dret d’anul•lar qualsevol participació o qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.
L’organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.
L’organització no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i / o pel mal funcionament d’Instagram o internet.
A més l’organització exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.
Igualment, l’organització exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a l’ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut general d’aquesta pàgina, així com de la vulneració dels drets de propietat intel•lectual si s’escau, i per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web