Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)

 

AVÍS LEGAL

En compliment de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web https://www.aamp.cat/

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tractem de les dades de caràcter personal

Política de cookies

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari d’internet durant la teva visita a un determinat web.

Política de privacitat

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES

NIF

G-43525286

Adreça postal

C/ MAJOR, S/N  (43364) MONT-RAL

Telèfon

 

Correu electrònic

aamp@aamp.cat

Dades de contacte del 

Responsable de Privacitat

C/ MAJOR, S/N   (43364)  MONT-RAL 

aamp@aamp.cat 

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

•      Tramitació de les llicències federatives

•      Organització i informació d’activitats esportives i de lleure

•      Organització de competicions esportives 

•      Gestió i comunicació de les consultes a la web

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:  

•      Mentre es mantingui la relació comercial

•      Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats

•      Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat

•      Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades

•      En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

•      El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual

•      El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

 

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES

TRACTEN

• Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

•       Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES l’està tractant dades personals que l’interessin, o no

•       Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides

•       Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals

•       En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions

•       En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

•       Mitjançant un escrit dirigit a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES, C/ MAJOR, S/N  (43364) MONT-RAL 

•       Mitjançant un escrit dirigit a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES a l’adreça de correu electrònic: aamp@aamp.cat.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

•       Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola  de

Protecció de Dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

En compliment del Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)  i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES  informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a  la Xarxa Social Twitter, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES : 

G-43525286

C/ MAJOR, S/N  (43364) MONT-RAL aamp@aamp.cat 

http://https://www.aamp.cat/ 

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES, mostrant així interès en la informació que es publiciti  a  la  Xarxa.  En  unir-se  a  la nostra  pàgina,  ens  facilita  el seu  consentiment  pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dintre  de la mateixa Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, exercitats davant l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic aamp@aamp.cat d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

  • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
  • Rectificació: Només  podrà satisfer-se  en  relació  a  aquella  informació  que   es trobi sota el control de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES, per exemple, eliminar  comentaris  publicats en la pròpia pàgina.
  • Normalment, aquest dret deurà exercir-lo davant la Xarxa Social.
  • Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts  que  deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això deurà accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportats per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin  o siguin susceptibles d’atemptar  contra  la  moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, i/o que  infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES no es farà responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres  usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES, però sí que romandran a la Xarxa

Social.

CONCURSOS I PROMOCIONS

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES es reserva el dret a realitzar  concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i  amb  qualsevol  altra  norma  que  li  sigui  aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

PUBLICITAT

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES  perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Twitter:             https://twitter.com /privacy

Política de cookies

Mitjançant l’accés i ús del web, acceptes que l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES pot utilitzar cookies pròpies i de tercers (en concret, Google Analytics, Cloudflare, Facebook, Jotform i Youtube), de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la navegació a través del web amb característiques predefinides, el seguiment i anàlisi del seu comportament i la gestió d’espais publicitaris.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari d’internet durant la teva visita a un determinat web amb la finalitat de reconèixer-te com a usuari recurrent, personalitzar-ne l’ús i facilitar una navegació més ràpida.

Pots configurar el teu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies, o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir-ne en aquest moment la seva implantació.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’internet a un altre, per la qual cosa l’usuari haurà de consultar les instruccions facilitades pel navegador d’internet, com les que es detallen a continuació:

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del teu navegador.

En cas que desitgis rebutjar la utilització de cookies, pots tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del web. Si continues navegant pel web sense denegar la teva autorització, implica que acceptes el seu ús per part de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, pots enviar la teva petició mitjançant un correu electrònic a aamp@aamp.cat.