VII Almogàver Muntanyes de Prades de 2017.

Dissabte, 18 de març de 2017 - Prades
Reglament

ORGANITZACIÓ.

Aquesta caminada de resistència és tot un repte: vol emular l’esperit de sacrifici, la força i la determinació dels antics almogàvers. Aquests guerrers catalans van batallar i conquerir mitja mar Mediterrània durant l’edat mitjana. Només uns pocs escollits han estat capaços d’aconseguir gestes similars. L’Almogàver Muntanyes de Prades ofereix l’oportunitat d’experimentar les sensacions i les vivències que representa el gran repte de completar el recorregut.

En concordança amb la filosofia que caracteritza l’AAMP, el recorregut de l’Almogàver Muntanyes de Prades vol donar a conèixer les raconades més desconegudes i espectaculars de les Muntanyes de Prades, dins de les limitacions de distàncies i desnivells que implica al Circuit Català de Caminades de Resistència 2017. Així, com podeu veure al plànol general d’ubicació del recorregut, els participants passeu també per bona part dels nuclis habitats de l’interior de les Muntanyes de Prades i per les seves tres valls (Brugent, Glorieta i Siurana), per la qual cosa resulta un recorregut de descoberta integral d’aquest territori. Un recorregut, al mateix temps exigent i tècnic, que farà gaudir els participants amants de la muntanya.

La VII Almogàver Muntanyes de Prades de 2017, que es farà el 18 de març de 2017, és una prova no competitiva de resistència per camins de muntanya amb un temps limitat de 17 h. El recorregut és de 60,250 km senyalitzats i 5442 m de desnivell acumulat, que transcorre íntegrament per les Muntanyes de Prades amb sortida i arribada a la vila de Prades.

És una prova puntuable per a al Circuit Català de Caminades de Resistència 2017, en què s’estableix una puntuació individual.

INSCRIPCIÓ.

La inscripció es farà a partir del 16 de gener de 2017 través de la web de la FEEC, Inscripció, Aqui »»».

El termini d’inscripció es tancarà el 16 de març de 2017, o un cop assolits els 500 participants.

La inscripció es considerarà vàlida un cop efectuat el pagament individualitzat.

Els drets d’inscripció són de 30 € per als participants amb llicència de la FEEC, FEDME i adherides a la UIAA de l’any en curs, i de 37 € per als no federats (incloent la llicència temporal de la FEEC amb cobertura únicament vàlida per la durada de l’activitat).

Tots aquells que no tinguin la llicència FEEC i siguin d’altres federacions, s’hauran d’inscriure com a NO FEDERATS, retornat la diferencia de l’import d’inscripció, el dia de la prova. Cal fer-ho consta al camp de comentaris, indican, federació i numero de llicencia.

Tot participant que no sigui soci de l’AAMP se’l fera temporalment soci d’AAMP per una durada de 24 h.

Els drets d’inscripció inclouen: avituallaments líquids i sòlids.

L’organització es reserva la facultat d’admetre inscripcions després del dia 16 de març de 2017.

En cas d’acceptar-les, es cobrarà un recàrrec de 10 €.

La inscripció es limita a 500 participants.

Per recollir el dorsal, els federats han de presentar el DNI/NIE i la llicència federativa original anual vigent, i els no federats el DNI/NIE.

FITXA TÈCNICA.

Espai natural: Muntanyes de Prades

Punt de sortida i arribada: Centre Cívic de Prades

Dia: dissabte 18 de març de 2017

Hora sortida: 7.00 del matí

Durada: 17 hores Distància: 60.250 km

Desnivell total acumulat: 5.442 m

Llicència federativa necessària: A

NORMATIVA DE l’ALMOGÀVER MUNTANYES DE PRADES 2017. CAMINADA DE RESISTÈNCIA

La sortida serà en grup a les 7.00 h del dia 18 de març de 2017, al
Centre Cívic de Prades.

Horari de recepció del participants: de 5.30 a 7.00 de la matinada al Centre Cívic de Prades.

Abans de la sortida, es lliurarà a cada participant el control de pas, la descripció de l’itinerari i les normativa durant la cursa.

Hi haurà 7 controls de pas amb líquid i avituallament. A cada control es marcarà i s’apuntarà l’hora de pas.

Passar pels controls després del temps màxim estipulat de pas, implicarà l’eliminació del participant (vegeu la taula de temps).

La VII Almogàver Muntanyes de Prades és una prova puntuable per a al CIRCUIT CATALÀ DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA 2017.

Barem de puntuació:

Sols el federats de l’any en curs.

El recorregut complet s’assignarà 24 punts per a la 20na CCCR. (12 punts per distància i 12 punts per el desnivell acumulat 5442 m.).

Els que superin els 45,350 km (Farena) s’assignarà 19 punts per a la 20a CCCR. (10 punts per distància i 9 punts per desnivell acumulat 4320 m.) .

Els que superin els 51,280 km (Barrulles) s’assignarà 21 punts per a la 20a CCCR. (11 punts per distància i 10 punts per desnivell acumulat 4735 m.).

Per mes informació consultar la normativa de la FEEC.

És motiu de desqualificació:

No presentar la llicència federativa vigent acompanyada del DNI/NIE pels federats o el DNI/NIE pels no federats a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol•liciti.

No fer la totalitat del recorregut a peu i no passar per tots els controls dins del temps d’apertura i tancament de cada control.

Si un participant no ha estat marcat en algun dels controls, quedarà eliminat.

La pèrdua del dorsal. Malmetre la natura o llençar deixalles.

Contravenir la normativa vigent sobre prevenció d’incendis.

No respectar propietats, masies i conreus per on passi la caminada.

No ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.

No comunicar al control més proper qualsevol incidència o accident que hagi observat.

No tenir respecte pels altres participants i membres de l’organització.

Modificar o retirar la senyalització del recorregut.

No seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.

No proveir-se obligatòriament del material de seguretat que exigeixi l’organització.

La desqualificació significa la pèrdua del dret d’inscripció a criteri d’AAMP.

No complir el que articula la present normativa.

Reclamacions:

Després de 15 dies des de la publicació dels resultats de la prova a la pagina de la FEEC els resultats passaran a ser definitius.

Temps homologat:

Es considerà que el temps és homologat sempre que s’hagi marcat als controls.

El temps màxim per fer l’itinerari és de 17 hores.

Així, l’hora de tancament del control d’arribada serà a les 24.00 del 18 de març de 2017.

En cas d’abandonament o incidència comunicar-ho a l’organització de la prova, utilitzant el telèfon que consta a la targeta de marcatge.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la caminada; si bé, l’organització es reserva el dret de modificar o suspendre la caminada per tal de garantir el benestar i la seguretat dels participants.

És obligat portar un material mínim, l’organització en pot fer revisió abans, durant o al final de la marxa.

Material mínim:

Manta tèrmica o de supervivència de 1,4 x 2m mínim.

Sistema d’hidratació (mínim 1 l).

Jaqueta impermeable i transpirable tipus Gore-Tex®, Membrain®, H2NO®, eVent® o similar. En cas que la previsió meteorològica pronostiqui una baixa probabilitat de pluja, l’organització podrà excloure aquesta peça del material obligatori.

Frontal o llanterna amb piles de recanvi.

Mòbil amb saldo, bateria plena i aparell encès.

Portar elements reflectants homologat.

L’organització ha establert, seguint les indicacions del Reglament de Caminades de Resistència aprovat per la FEEC, un protocol de seguretat i d’itineraris alternatius pels trams més compromesos en cas de condicions meteorològiques adverses o altres imprevistos.

Els participants es comprometen a seguir sempre les alternatives marcades per l’organització mateixa i aquesta no es farà càrrec dels participants que no segueixin les instruccions del protocol de seguretat o bé no estiguin inscrits en la caminada.

Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització i per membres de l’Àrea de Caminades de la FEEC.

Per participar cal que el inscrit tingui 14 anys a 31 de desembre de 2017.

Els menors de 18 anys han d’anar acompanyats d’un adult durant el recorregut i portar una autorització escrita dels pares o tutors amb una fotocopia del DNI/NIE d’aquest.

És responsabilitat del participant portar l’equip i material adequat per a la caminada. També és responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar a la prova, així com del seu propi estat físic. A aquest efecte, signarà una declaració responsable.

L’organització no es responsabilitza dels possibles accidents i danys que puguin rebre o causar els participants. Tampoc es fa responsable dels objectes que es perdin o que els participants deixin als controls.

No es podrà participar a cap prova del Circuit Català de Caminades de Resistència amb animals de companyia per motius de seguretat.

Tots els participants que acabin el recorregut dins el temps màxim de 17 hores i no hagin estat desqualificats tindran la consideració de classificats. Així, la velocitat mitjana mínima pel recorregut és de 3,5 km/hora.

Només puntuaran per al CIRCUIT CATALÀ DE CAMINADES DE RESISTÈNCIA 2017 els participants que estiguin en possessió de la llicència de la FEEC de l’any en curs en la modalitat A o superior i siguin majors de 18 anys. Participar a la marxa suposa acceptar aquesta normativa. I en cas de no complir-la, el participant en quedarà exclòs.

Les dades d’inscripció, nom, adreça, població, DNI/NIE, federat, entitat, data naixement, numero de telèfon/mòbil i adreça electrònica, s’incorporaran en una base de dades propietat de l’AAMP per al seu posterior tractament en properes activitats de l’entitat.

Durant la caminada, l’organització fotografiarà i filmarà els participants i de les imatges en farà bon ús. Si per algun motiu no esteu d’acord amb aquesta opció, cal comunicar-ho per escrit a l’AAMP. L’organització es reserva el dret a modificar aquesta normativa.

L’organització es reserva el dret d’admissió, abans de la prova, o d’expulsió durant la prova.

L’organització no te l’obligació de donar el temps emprat pel participant a l’arribada.

Responsabilitat:

Afrontar una caminada de resistència requereix unes condicions físiques i psíquiques òptimes. L’entitat organitzadora no està obligada a demanar cap tipus de certificat mèdic, si bé te la potestat d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant la caminada. L’entitat organitzadora, organitzadors, voluntaris, i la FEEC, no assumeixen cap tipus de responsabilitats pels accidents, negligències i danys a tercers que es poguessin produir durant la caminada.

El reglament de la prova està basat en el reglament de la CCCR, i en el reglament intern de l’entitat organitzadora. Aquests reglament esta homologat per la FEEC.

Per mes informació podeu trucar als següents telefona: 699 218 340 o 677 162 956

Control Descripció Km Alçada Apertura Tancament
0 Prades – Sortida 0,00 940 7.00 7.00
1 Mas de l’Extremenyo 7,86 790 8.10 9.30
2 La Febró 15,47 714 9.15 11.30
3 La Mussara 20,35 918 10.00 13.00
4 L’Albiol 28,73 771 11.15 15.30
5 Mont-ral 34,72 801 12.15 17.15
6 Farena 45,35 560 14.00 20.00
7 Barrulles 51,28 722 14.45 22.00
8 Prades – Arribada 60,25 940 16.00 24.00
Corbes de nivell

Mapa recorregut

Amb el suport