XX Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades.

Inscripció

Recorreguts
llarg (34 km) i mitja (22 km)

Inscripció

Recorregut curt (12 km)

Preus

Recorreguts, Llarg (34 km) i Mitjà (22 km):

Federats anticipats: 20 €
No federats anticipats: 25 €

Federats in situ. Mateix dia: 25 €
No federats in situ. Mateix dia: 30 €

inscripcions web feec, vés-hi…

Recorregut, Curt (12 km): 

Federats anticipats: 12 €
No federats anticipats: 17 €

Federats in situ. Mateix dia: 17 €
No federats in situ. Mateix dia: 22 €

inscripcions web feec, vés-hi…

Mapa del recorregut

Grafica de 12 km

Grafica de 22 km

Grafica de 35 km

Fem quatre números

Caminada de 12 km:

Alçada mínima: 846 m

Alçada màxima: 1060 m

Desnivell total acumulat: 450 m

Caminada de 22 km:

Alçada mínima: 525 m

Alçada màxima: 1060 m

Desnivell total acumulat: 840 m

Caminada de 34 km:

Alçada mínima: 525 m

Alçada màxima: 1060 m

Desnivell total acumulat: 1.420 m

Reglament de la XX Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades.

fe d’errors

6 d’octubre de 2019

RojalsConca de Barberà

Organització

La XX Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades és una prova no competitiva que pretén donar a conèixer algun dels indrets més curiosos i bonics d’aquestes contrades. No obstant això, la prova és oberta a qui, amb esperit esportiu, vulgui realitzar-la amb el mínim temps possible. Els controls d’horari es regulen a criteri de l’entitat organitzadora.

Sortida

La sortida és el diumenge 6 d’octubre de 2019 de 7 a 8 del matí, recollida de dorsals de 6.30 a 8 del matí a la seu social de l’Associació de Veïns Escut de Rojals.

Itinerari

Estarà degudament senyalat, sobretot els trams més conflictius.
En la guia i/o dorsal es descriu esquemàticament l’itinerari, corbes de nivell, situació dels controls i l’horari d’obertura i tancament d’aquests controls. Així mateix, serveix als participants per fer el seguiment de la ruta.

Desqualificació

És motiu de desqualificació:
1. No seguir el full de ruta en tots els controls i horaris.
2. No fer la totalitat del recorregut a peu.
3. Invertir més de dotze hores a fer el recorregut.
4. Embrutar o degradar l’itinerari i la muntanya en general, o contravenir a la normativa vigent sobre prevenció d’incendis.

Classificació

Tots els participants que no inverteixin més de dotze hores als recorreguts llarg i mitja (34/22 km) o sis hores en el recorregut curt (12 km) a efectuar la totalitat del recorregut i que no hagin estat desqualificats tindran la consideració de classificats. No s’estableix obligatòriament cap classificació ordinal basada en el temps esmerçat, encara que l’organització té el costum de publicar aquesta classificació a títol informatiu en la pàgina web, previ consentiment individual en la inscripció.

Inscripció

Les inscripcions s’han de fer per Internet a la pagina de la FEEC: www.feec.cat i/o in situ en el lloc de sortida, de les 6 h fins les 8 h del mati del mateix dia de la caminada.
El preu és:

Recorreguts, Llarg (34 km) i Mitjà (22 km): inscripcions web feec, vés-hi…

Federats anticipats: 20 €
No federats anticipats: 25 €

Federats in situ. Mateix dia: 25 €
No federats in situ. Mateix dia: 30 €

Recorregut, Curt (12 km):  inscripcions web feec, vés-hi…

Federats anticipats: 12 €
No federats anticipats: 17 €

Federats in situ. Mateix dia: 17 €
No federats in situ. Mateix dia: 22 €

Es tancaran les inscripcions en assolir els 400 participants.
Es recomana informar-se abans del dia de la prova per saber les places lliures que puguin quedar, ho podeu consultar a la web de la FEEC www.feec.cat.
Els federats han de presentar la seva targeta federativa a l’hora de formalitzar la inscripció i recoliida del dorsal al punt de sortida.
Els drets d’inscripció Inclouen avituallament en els controls, samarreta commemorativa.
Pot participar-hi tothom major d’edat i menor amb l’autorització corresponent i/o acompanyat i que cregui que té les facultats per realitzar aquesta prova de mitjana resistència.

Disposicions finals
Aquesta caminada no és cap prova d’orientació per muntanya. Es pretén, per tant, que tots els participants suficientment preparats puguin efectuar-la seguint les marques que senyalitzaran el recorregut.
L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants inscrits, si bé vetllarà per tal d’evitar-los. Els que abandonin la prova han de comunicar-ho al control més pròxim, o bé al telèfon 699 218 340 o al 626 022 355 o al 649 476 196 en cas d’emergència, si no hi ha cobertura es recomanar trucar al 112.
Tothom ha de seguir les instruccions que doni l’organització. Pel sol fet d’inscriure-s’hi, tot participant accepta aquest reglament.
El mal temps pot ser un obstacle per a la realització de la prova, per la qual cosa l’organització es reserva el dret de suspendre-la o modificar-ne el recorregut si ho creu convenient, per aquest motiu o per algun altre de prou greu. En el cas de suspensió de la prova, es convocarà una nova data.
Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament, el resoldrà l’organització.

Més informació:
a aamp@aamp.cat o al formulari de contacte d’aquesta web o als 699 218 340 / 626 022 355 / 649 476 196

Fe d’errors

A la web d’inscripcions de la caminada curta (12 km)  el preu del mateix dia (in situ) es erroni, a de figurar els preus del federats que indica el reglament de la caminada, son els correctes:

Federats in situ. Mateix dia: 20 17 €
No federats in situ. Mateix dia: 22 €